18 USC § 2257/2257A

DMCA

Vastavalt 1998. aasta digitaalse aastatuhande autoriõiguse seadusele (USA autoriõiguste amet) on selle omanikud ja operaatorid

Boyslove.me reageerib viivitamatult autoriõiguste rikkumise nõuetele, millest on teatatud Boyslove'i määratud autoriõiguse agendile. Pange tähele, et vastavalt DMCA paragrahvi 512 punktile f (17 USC § 512 (f)) võidakse vastutada iga isiku eest, kes teadlikult materiaalselt eksitab, et materjal või tegevus rikub.

Kui arvate, et teie copywriten -teos on kopeeritud viisil, mis kujutab endast autoriõiguste rikkumist, esitage Boyslove'i autoriõiguste agendile järgmine teave:

Isiku füüsiline või elektrooniline allkiri, kellel on volitused tegutseda väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel;
Nende autoriõigusega kaitstud teoste tuvastamine, mille kohta väideti, et neid on rikutud, või kui ühe teatisega on hõlmatud mitu autoriõiguste rikkumist ühel veebisaidil, siis selliste teoste esinduslik nimekiri;
Materjali identifitseerimine, mis väidetavalt rikub või mida rikutakse, ja mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs keelatakse, ja teave, mis on piisavalt piisav, et võimaldada Boyslove'il materjali leida (nt URL või video number);
Piisavalt piisav teave, et Boyslove saaks teiega ühendust võtta: nimi, aadress, e -posti aadress, telefoninumber, kui see on saadaval;
Avaldus, et kaebuse esitanud pool usub heas usus, et materjali kasutamine kaebatud viisil ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud; ja
Avaldus selle kohta, et teatises sisalduv teave on täpne ja et teil on õigus võltsimise eest karistada, et teil on õigus tegutseda väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel.

18 USC § 2257/2257A

18 USC § 2257/2257A Arvestusnõuete täitmise kinnitus.
Boyslove.me ei ole veebisaidilt (Boyslove.me) leitud sisu kogu tootja. Mis puudutab kõigi sellel saidil leiduva sisu kohta käivate andmete salvestamist vastavalt USC 18. paragrahvile 2257, suunake palun oma soov saidile, mille jaoks sisu toodeti.

Boyslove.me ei ole veebisaidil (Boyslove.me) sisalduva sisu tootja, nagu on määratletud 18 USC §2257 ja 28 CFR 75, ning on seega vabastatud dokumentide pidamise nõuetest.

Boyslove.me on piltide jagamise sait, mis võimaldab üles laadida, jagada ja vaadata erinevat tüüpi täiskasvanutele mõeldud sisu ning samas kui Boyslove.me teeb kõik endast oleneva, kontrollides vastavust.

Boyslove.me järgib järgimiseks järgmisi protseduure:

Piltide üleslaadimiseks peavad kõik kasutajad olema 18 -aastased.
Üleslaadimisel peab kasutaja sisu kontrollima; kinnitage, et ta on 18 -aastane; kinnitada, et ta peab sisus modellide arvestust ja nad on üle 18 -aastased.
Kinnitage, et üleslaaditav sisu kuulub kasutajale või tal on seaduslik luba käepärast oleva sisu üleslaadimiseks, avaldamiseks ja jagamiseks.
Usume kindlalt, et kõik modellid, näitlejad, näitlejannad ja muud isikud, keda on sellel veebisaidil kujutatud tegelikul seksuaalsel kujul, olid loomise ajal 18 -aastased või vanemad. Usume kindlalt, et iga tootja, kelle sisu sellel saidil kuvatakse, järgib oma veebisaidil 18 USC §2257.

Boyslove.me lubab teha kõik endast oleneva, et leida ja lõpetada kuritahtlikud fotod või videod.
Lisateabe saamiseks pöörduge palun [meiliga kaitstud] vastavust.